PME kehittää uutta artistikeskeistä palvelua musiikkialalle

PME kehittää uutta artistikeskeistä palvelua musiikkialalle

PME on mukana kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen hanketoteutuksessa kehittämässä uutta artistikeskeistä palvelua musiikkialalle. Musiikkialan datan tehokas hyödyntäminen, siitä jalostettava informaatio ja analyysien avulla syntyvä tieto on tähän mennessä ollut mahdollista vain harvoille toimijoille, kuten esimerkiksi monikansallisille levy-yhtiöille.

Tiedon keskittämistä, yhdistämistä ja jakamista tehdään kuitenkin harvoin tai sitä käytetään ainoastaan oman edun tavoitteluun. Sen luomia mahdollisuuksia ei ole aiemmin tuotu laajemmin alan toimijoiden hyödynnettäväksi. PME kokee toimialan vaativan uudistumista ja haluaa ajaa tätä muutosta.

PME:n hankkeen tavoitteena on tuoda musiikkialan tärkeimmät toimijat, artistit, oikeutetusti kaiken toiminnan keskiöön. Tämän tavoitteen mukaisesti PME aikoo demokratisoida musiikkioikeuksiin liittyvän datan ja ymmärryksen kaikille, kenelle se kuuluu – eritoten artisteille itselleen.

Artisteilla ei ole tällä hetkellä optimaalisesti toimivia työkaluja tai palveluita tulovirtoihin, kuunteluihin tai musiikkioikeuksiin liittyvien data- ja informaatiokokonaisuuksien ymmärtämiseen ja hallintaan.

PME Compass™ on artisteille tarjottava uudenlainen palvelu, joka kokoaa artistia koskevan datan yhteen kokonaisvaltaiseen näkymään ja tarjoaa artisteille työkalut datan analysointiin ja hyödyntämiseen oman uransa edistämisessä. Simplifying the complex world of streaming and financial data for artists.

Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.